TopCAM3D

TopCAM3D podobnie jak TopCAM2D uzupełnia paletę produktów wchodzących w skład oprogramowania MTS. Jest systemem programowania 3D obróbki 2½D wielostronnej i kompletnej na pięcioosiowych centrach obróbkowych oraz obróbki form swobodnych. Moduł TopCAM3D wykorzystuje importowany ze źródeł zewnętrznych format trójwymiarowy STEP.

Umożliwia automatyczne generowanie programów NC z trójwymiarowego modelu w formacie STEP.

TopCAM3D jest systemem programowania 3D frezarek do klasycznej obróbki wielostronnej z automatycznym rozpoznawaniem przestrzeni do obróbki na pięcioosiowych frezarskich centrach obróbkowych oraz obróbki form swobodnych w trzech osiach.

 

Jako przestrzenie do obróbki rozpoznawane są: otwory, kieszenie prostokątne, okrągłe i dowolne z wyspami, rowli oraz dowolne powierzchnie z wyspami. Automatycznie do tych przestrzeni dopasowywany jest rodzaj obróbki: zgrubnej, resztkowej oraz wykańczającej. Fazy również są rozpoznawane lub można je uzupełnić.

System proponuje użytkownikowi jakie narzędzia skrawające zastosować, jaką wykorzystać technologię oraz oferuje zaawansowane algorytmy optymalizacyjne. Dostępne są następujące strategie obróbki: równoległa do konturu, meandrowa lub sparametryzowana trochoidalna / HSC high speed cutting.

Program NC generowany jest z modelu w pełni automatycznie po określeniu strategii obróbki. Wystarczy zaznaczenie poszczególnych płaszczyzn obróbki na obrabianym przedmiocie. Użytkownik może też na poszczególnych płaszczyznach obróbki wybrać tylko niektóre operacje i określić kolejność ich realizacji.

Istnieją ponadto różne inne funkcje do zastosowań specjalnych, objazdu po konturze, fazowania oraz do podcięć.

Wygenerowany automatycznie w TopCAM3D program NC można w każdej chwili uruchomić przy użyciu symulatora frezowania TopMill. Tak wygenerowany i sprawdzony na symulatorze program można z kolei przetłumaczyć przy użyciu postprocesora na inny język sterowania obrabiarki CNC i znów uruchomić symulację w tym języku.

Ostatni etap to transmisja sprawdzonego programu do rzeczywistej obrabiarki.

Oferujemy moduł TopCAM3D zarówno do frezowania jak i do toczenia.

 

Nagrodzony nagrodą